Calendar Ortodox 18 septembrie 2022: Sfântul făcător de minuni și vindecătorul bolnavilor e pomenit duminică în calendar! Rugăciunea către acesta te scapă de toate relele

Duminică e zi de sărbătoare pentru creștinii ortodocși. Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, cunoscut ca mare sfânt făcător de minuni și vindecător al bolnavilor este pomenit în fiecare an la data de 18 septembrie, potrivit calendarului ortodox.

Canon de rugăciune către Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei!

Calendar ortodox 18 septembrie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește duminică pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, sfântul cunoscut și ca vindecătorul bolnavilor, cel care și-a împărțit averea săracilor, apoi s-a călugărit.

Averea, dezbrăcând-o de pe sine ca pe o haină, pe cei săraci, pe cei goi și pe cei lipsiți i-a îmbrăcat, apoi el însuși, dezbrăcându-se de toată dulceața pământească, a trecut prin strâmtoarea sărăciei și a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăție.

Sfântul Eumenie, pomenit în fiecare an la data de 18 septembrie, potrivit calendarului creștin ortodox, a fost ales și ridicat la scaunul episcopal al Bisericii Gortinei, unde ca o lumină stând în sfeșnic, a luminat păstoria sa și ca un soare a luminat Biserica lui Hristos cu lucrurile și cu cuvintele, pentru că așa se cade să fie lumina lumii, ca fapta să meargă înaintea cuvintelor, precum raza apucă înaintea luminii.

Drept aceea și acest sfânt, șezând pe scaunul său de episcop, învăța pe fiii săi sufletești mai întâi cu fapta, chip și pildă făcându-se turmei cu viața cea curată și plăcută lui Dumnezeu, apoi îi învăța și cu cuvântul.

Calendar ortodox 18 septembrie. Minunile Sfântului Eumenie

Despre minunile pe care Sfântul Eumenie, sfânt pomenit duminică în calendarul creștin ortodox, aflăm următoarele: „ O dată a omorât cu rugăciunea un șarpe mare ce se repezise asupra lui, dar mai mare minune a făcut că pe șarpele iadului, pe diavolul l-a călcat, pășind peste dânsul prin rugăciune și l-a alungat pe el de la turma lui Hristos cea încredințată lui.

Și nu numai în Gortina, ci și în Roma asupra diavolilor s-a înarmat pentru că, ajungând la Roma, prin semne și minuni, pe mulți i-a făcut a se mira; pe duhurile cele viclene le-a alungat din oameni, bolnavii a tămăduit, era făcător de pace în mijlocul vrajbelor și al mâniilor.

Ajungând la Tebaida în vreme de secetă, a pogorât ploaie din cer cu rugăciunea și acolo sfârșindu-se cu pace, a început după viața cea vremelnică viața cea veșnică și nesfârșită. Iar sfântul lui trup a fost mutat în Gortina, la scaunul lui, și acolo l-au îngropat cu cinste.„

Calendar creștin 18 septembrie 2022. Rugăciune
Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi, popoarelor…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

admin