Calendar ortodox 7 octombrie 2021. Ce sfinți sunt prăznuiți

Calendar creștin 7 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 2 octombrie, în fiecare an sunt sărbătoriți Sfintii Mucenici Serghie si Vah. 

Calendar creștin 7 octombrie 2021. Sfintii Mucenici Serghie si Vah

Potrivit legendei, Cezar Maximianus avea o mare stimă din cauza vitejiei lor , dar această favoare a fost transformată în ură atunci când și-au recunoscut credința creștină. Când au fost examinați sub tortură, au fost bătuți atât de aspru cu tanga, încât Vah a murit sub lovituri. Totuși, Serghie a avut de suferit mult mai mult; printre alte torturi, după cum relatează legenda, el a trebuit să alerge optsprezece mile în pantofi care erau acoperiți pe tălpi cu unghii ascuțite care străpungeau piciorul. În cele din urmă a fost decapitat. Locul de înmormântare al lui Serghie și Vah a fost arătat în orașul Resaph.

Calendar creștin 7 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

Cel Ce a răcorit odinioară cu rouă văpaia tinerilor, a întărit pe mucenicii care stă­teau în nevoinţe şi cântau: Bine­cuvântaţi toate lucrurile Dom­nului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Înţelepţeşte s-au lepădat pur­tătorii de chinuri de amăgirile cele pierzătoare de suflet ale ti­ranilor, strigând şi cântând lui Hristos: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Dom­nul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.Tari păzitori ne-a pus nouă Hristos, pe Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi pe Vah, pe cei cu adevărat purtători de cununi, care ne păzesc şi cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.Fericimu-te pe tine, Adevă­rată Maica Dumnezeului nos­tru, aducându-ţi ţie, dimpreu­nă cu Îngerul: Bucură-te, Preacurată şi fără prihană Stăpână! Că prin tine neînce­tat toate lucrurile pe Domnul laudă şi-L preaînalţă întru toţi vecii. Amin.„