Sărbătoare 27 iulie 2023: Ce nu este bine să faci de Sf. Pantelimon?

Astăzi, 27 iulie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Pantelimon. Ce este bine să faci și să nu faci în această zi de sărbătoare.

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, cunoscut ca doctorul fără de argint, este un sfânt apreciat în Biserica Ortodoxă Română și este recunoscut pentru minunile pe care le-a făcut de-alungul vieții lui.

Ce nu este bine să faci în ziua de 27 iulie, de Sfântul Pantelimon

În această zi, tradiția spune că nu este bine să te cerți cu cineva sau să ții supărare pe cei apropiați.

Însă, nu este bine nici să ceri bani cu împrumut sau să nu-ți ții promisiunile.

Ca în orice zi de sărbătoare, nici de Sfântul Pantelimon nu ai voie să lucrezi pentru că, în caz contrar și potrivit tradiției, te vei îmbolnăvi.

Așadar, pe 27 iulie nu se coase, nu se șese și nu se tricotează. Astăzi, nici gospodăria nu trebuie măturată și nici hainele nu trebuie spălate.

Sfântul Pantelimon 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții

În această zi de sărbătoare, creștinii trebuie să meargă la biserică și să se roage pentru sănătatea dușmanilor, a celor dragi, dar și pentru ei înșiși.

Tot în această zi, cei săraci trebuie ajutați și îngrijiți. Creștinii trebuie să se roage și să aprindă o candelă în timp ce fac rugăciuni pentru sănătate.

Tradiția populară spune că în ziua de Sfântul Pantelimon, cerbul iese din apă, iar apa începe să se răcească și frunza teiului se întoarce pe dos, este semn că vara se duce și lasă în locul ei iarna.

Alimentele care se consumă în această zi de sărbătoare sunt porumbul și dovlecelul pentru a fi mai viguroși în timpul iernii.

În ziua de Sfântul Pantelimon se împart fructe multe pentru ca ele să nu fie viermănoase la următoarea recoltă.

Sfântul Pantelimon 2023. Canon de rugăciune către Sfântul Pantelimon

Troparul Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, glasul al 3-lea:

Purtătorule de chinuri, Sfinte şi Tămăduitorule Pantelimon, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul: Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaîntrarmată; iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău Domnul Cel Preaslăvit, căci cu slavă S-a preamărit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te de Hristos de bunăvoie, mai înainte de sfârşitul tău cel întru Hristos, ai înviat un mort oarecând; şi acum, preafericite şi pe mine cel omorât cu muşcarea păcatului, mă înviază cu rugăciunile tale, Sfinte Pantelimon.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-ai ca o stea purtând în tinereţe minte de bătrân şi de Dumnezeu gânditoare; iar prin frumuseţea trupului podoabă sufletească agonisindu-ţi, Cuvântului Celui Preaslăvit te-ai arătat preafrumos.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-te pentru lume şi întru Hristos îmbrăcându-te, preafericite, prin baia Botezului, te-ai făcut organ de Dumnezeu purtător şi vas lucrării Duhului, pe toţi vindecând şi bolile tuturor tămăduind.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepciunea prietenă ţie câştigându-ţi şi părtaş vieţii aducându-te, de la dânsa te-ai cinstit şi cu cununa darurilor te-ai împodobit, cu luminarea dumnezeieştilor raze, fericite, strălucind.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu binecuvântări, Preacurată Cinstită, ai încununat firea cea blestemată de Făcătorul pentru neascultare, Ceea ce ai născut pe Hristos şi din stricăciune ai slobozit-o. Pentru aceasta, bucurându-ne, toţi credincioşii pe tine te fericim.

Cântarea a 3-a.

Irmosul: Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele Duhului auzindu-le, te-ai făcut ca nişte pământ bun şi bine roditor, primind sămânţă de mult preţ şi rodind, de trei ori fericite, mântuirea sufletelor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorât-ai măiestria muşcăturii balaurului şi sufletul ţi-ai înviat, cu dumnezeiască însuflare a doua oară născându-te şi Împăratului tuturor înainte stând.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinat-ai porunca cea fără de Dumnezeu a tiranilor şi la Hristos ai alergat, în locul tuturor pe dânsul câştigându-L şi te-ai făcut, de Dumnezeu înţelepţite, mare neguţător.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Credinţa cea dreaptă a maicii tale ai iubit-o, mărite şi ai urât necredinţa tatălui tău cea plină de înşelăciune, ca un înţelept, lucrul cel mai bun alegând.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Domnul, Cel Ce poartă toată făptura cu dumnezeiasca voinţă, pe mâinile tale a fost Purtat, Fecioară. Pe Acela acum roagă-L să mântuiască din primejdii sufletele noastre.

Cântarea a 4-a.

Irmosul: Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi, Domnul, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta, cânt Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănindu-te cu dragostea Stăpânului, ţi-ai împărţit avuţia la săraci, pe tine însuţi golindu-te spre chinuire, pe care ai îndurat-o, nădejdile cele veşnice mai înainte văzând.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa de laudă lui Dumnezeu ai adus, scârbindu-te lămurit de chipurile idoleşti şi toată întărâtarea celor păgâni ai călcat-o, purtătorule de chinuri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor răniţi cu bârfirea şi de pizmă biruiţi, puterea ta cea nebiruită le-ai pus înainte, mucenice şi întrarmându-te, ai biruit tirania cea păgânească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce a fost ţinut în braţele bătrânului Simeon, cu cuvintele bătrânului te-a vânat pe tine, Sfinte Pantelimon, spre dumnezeiasca cunoştinţă şi spre mântuirea şi izbăvirea multora.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Doamne şi fecioare în urma ta au alergat, văzându-te pe tine Fecioară, Doamnă şi Maică. Că numai tu pe amândouă într-una le-ai adunat, Fecioară, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

admin