SARBATOARE MARE pentru ROMANI! Calendar ortodox 15 octombrie 2021.

Calendar creștin 15 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 15 octombrie, în fiecare an se sărbătorește

 Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi, dar și Sfintii Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica.

Calendar ortodox 15 octombrie 2021. Sfintii Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica

Acești martiri au trăit în timpul împăratului Decius în anul 250 d.Hr. Carp devenise episcop al Thyateira din Asia Mică, una dintre cele Șapte Biserici ale Apocalipsei, așa cum se menționează în Cartea Revelației din Noul Testament. Papil, care studiase medicina, a devenit diacon și asociat cu Carp. Agathodor a fost un slujitor în eparhia din Thyateira. Când cei trei au fost arestați, ei și-au mărturisit deschis credința în Hristos.

În apologia sa importantă și foarte actuală, Carp a subliniat: „Noi, creștinii, lucrăm cu propriile noastre mâini. Într-un moment în care necredincioșii în Hristos și Evanghelie ne blestemă și ne batjocoresc, le dorim tot binele. În timp ce ei ne persecută, dăm dovadă de toleranță. În timp ce ne calomniază, noi răspundem cu cuvinte utile și plăcute. ” Iritat de răspunsul lui Carp, guvernatorul l-a torturat, împreună cu sora lui Papil, Agathonica, și i-a decapitat.

Calendar ortodox 15 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești

„În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii.

Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin„