Zi de post și de mare sărbătoare pentru români! Vei fi ferit de boli și de rele dacă duci miercuri ASTA la Biserică

Calendar ortodox 14 septembrie 2022. Înălțarea Sfintei Cruci, zi de post și de mare sărbătoare pentru toți românii! Miercuri e cruce roșie în calendarul creștin.

Înălțarea Sfintei Cruci 2022. Zi de post și de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși miercuri, atunci când Biserica prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci.

Înălțarea Sfintei Cruci este marcată în calendarul creștin ortodox cu cruce neagră și este zi de post pentru că în această zi creștinii își amintesc de Patimile și Moartea Mântuitorului.

Calendar ortodox 14 septembrie 2022

Biserica Ortodoxă prăznuiește miercuri Înălțarea Sintei Cruci 2022, cea mai veche și mai importantă sărbătoare ortodoxă închinate cinstirii Sfintei Cruci din calendarul creștin-ortodox.

Fiind sărbătoare de origine palestiniană, la început Înălțarea Sfintei Cruci avea un caracter local. Serbarea ei era limitatã la Ierusalim, unde, precum am văzut, se păstra lemnul Crucii Răstignirii, de la descoperirea lui până la 634 (635), când a fost dus la Constantinopol.

Procesiunea solemnă, prin care se cinstea odinioară Sfânta Cruce în Cetatea Sfântă, s-a păstrat de altfel acolo până astăzi în rânduiala slujbei din ziua de 14 septembrie. Cu timpul, sărbătoarea s-a întins și în părțile Constantinopolului (sec. V), unde ceremonialul ei a primit o nouă strălucire și dezvoltare, mai ales din sec. VII, de când Sf. Lemn a fost adus de la Ierusalim la Constantinopol (634-635), generalizându-se treptat, până prin sec. VI, în toată Biserica de Răsărit.
În calendarul roman, sărbătoarea a fost introdusă de papa Serghie I (687-701), care era antiohian de origine, iar în Biserica Armeană, Înălțarea Sfintei Cruci face parte dintre primele cinci sărbători mai mari si are dată variabilă, fiind sărbătorită în Duminica cea mai apropiată de 14 septembrie (între 11-17 septembrie).

Spre deosebire de alte praznice împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și moartea Mântuitorului.

Calendar creștin 14 septembrie 2022
Calendar creștin 14 septembrie 2022- Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare marcată în calendar cu cruce roșie.

Începutul cultului public și oficial al crucii lui Isus s-a petrecut în anul 326, cu ocazia sfințirii bisericii zidite de împăratul Constantin cel Mare, la propunerea împărătesei Elena, pe Golgota, locul Calvarului și al îngropării lui Isus (vestita Biserică a Sfântului Mormânt sau Martirion/Martyrium, iar mai târziu „Ad Crucem”).

Conform pelerinei creștine Egeria (sec. IV), în această biserică, consacrată în ziua de 13 septembrie, a fost depusă spre păstrare cea mai mare parte a lemnului Sfintei Cruci, descoperită de puțină vreme de Sfânta Elena, mama lui Constantin.

Dar sărbătoarea liturgică a Înălțării Sfintei Cruci s-a stabilit o zi mai târziu, pe 14 septembrie, și așa s-a transmis și în Occident, cu începere din secolele VII-VIII, când la evenimentul din secolul al IV-lea s-a adăugat comemorarea redobândirii relicvei Sfintei Cruci de către împăratul bizantin Heraclius I în anul 629.

Cu cincisprezece ani mai înainte, în anul 614, generalul persan Shahrbaraz a asediat și cucerit Cetatea Sfântă a Ierusalimului, în numele regelui Cosroe Parviz (590, 591-628), luând racla cu lemnul Sfintei Cruci ca pradă de război. Heraclius a recuperat Crucea prin război și a depus-o în Biserica Sfântului Mormânt.

Rugăciunea care te ferește de boli și de rele

Cu ocazia sărbătorii marcate în calendarul creștin ortodox 14 septembrie 2022 cu cruce roșie, la biserică se sfințesc busuiocul, menta, maghiranul și cimbrul, considerate plante magice în tradiția populară, datorită puterilor lor de vindecare a anumitor boli.

Se crede că aceste plante sfințite cu ocazia Înălțării Sfineti Cruci îi vor apăra pe credincioși de boli și de rele și vor aduce spor în case și gospodării.

Tot miercuri se rostește și rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos, rugăciunea pentru izbăvirea de boală și ferirea de rele.

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!. Amin„

admin